Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

    Wuxi-Aierfu-ýaprak-Co.-Ltd2

Wuxi Aierfu ýaprak kärhanasy, taňze derýasynyň günortasynda ýerleşýär.Wuxi şäheri, Huishan ösüş zolagy, Şuofang howa menziliniň, Pekin Şanhaý demir ýolunyň we Şanhaý Nanjing tizligi, geografiki şertler we amatly transport merkezinde ýerleşýär.

Kompaniýa “ýokary hilli hyzmat we kämillige ymtylmak” iş ýörelgesini yhlas bilen durmuşa geçirer we “bazara gönükdirilen” ýörelgesini durmuşa geçirer.

HABARLAR

habarlar01

Çalt, täsirli, öwrenmek we öňe gidişlik

16-njy iýulda kompaniýanyň ýolbaşçylary we käbir esasy işgärler dynç günlerinden dynmak üçin yssy çydadylar we 2022-nji ýylyň ortalarynda jemleýji ýygnak geçirdiler ..

Turbinaly pyçaklara syn
Turbinaly pyçak çalyşmak, bug turbinalarynda hereket etmek we stasionar pyçaklar üçin ulanylýan polat üçin umumy termin.Pyçak polyň esasy bölegi ...
Turbinaly pyçaklaryň roly
Turbinaly pyçaklar ýokary temperaturaly we ýokary basyşly bugyň täsirine sezewar edilýär we işde epilmek pursatyny başdan geçirýär.Hereket edýän ...