Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Turbinaly pyçaklara syn

Turbinaly pyçak çalyşmak, bug turbinalarynda hereket etmek we stasionar pyçaklar üçin ulanylýan polat üçin umumy termin.Pyçak bug turbinasynyň esasy bölegi we iň näzik we möhüm böleklerinden biridir.Örän agyr şertlerde çygly bug meýdanynda ýokary temperaturanyň, ýokary basyşyň, ullakan merkezden gaçyryş güýjüniň, bug güýji, bug tolgundyryjy güýji, poslama we yrgyldy we suw damjasynyň eroziýasynyň bilelikde täsirleri bar.Onuň aerodinamiki öndürijiligi, gaýtadan işleýän geometriýa, ýerüsti çişlik, gurnama arassalanylyşy, iş şertleri, masştab we beýleki faktorlar turbinanyň netijeliligine we çykarylyşyna täsir edýär;Onuň gurluş dizaýny, titremäniň intensiwligi we işleýiş tertibi enjamyň howpsuzlygyna we ygtybarlylygyna aýgytly täsir edýär.


Iş wagty: 01-2022-nji sentýabr