Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Turbinaly üfleýji we eksenel gysyjy pyçak

Gysga düşündiriş:

Windel turbinaly pyçak (tigir) ýel energiýasy enjamlarynyň esasy böleklerinden biridir, enjamyň umumy bahasynyň takmynan 15% - 20% -ini tutýar.Onuň dizaýny enjamyň işleýşine we peýdasyna gönüden-göni täsir eder.

Janköýer pyçaklary köplenç janköýerlerde, turbinaly üfleýjilerde, kök urýanlarda we turbinaly kompressorlarda ulanylýar.Sekiz kategoriýa bölünýärler: merkezden gaçyryş kompressorlary, eksenel akym kompressorlary, özara garşy kompressorlar, merkezden gaçyryş zarbalary, kök urýanlar, merkezden gaçyryş janköýerleri, eksenel akym janköýerleri we siz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Merkezden gaçyryş kompressory (üfleýji) pyçak (tigir)

Merkezden gaçyryş kompressory (üfleýji) pyçak (tigir)

Merkezden gaçyryş kompressory üýtgeýän öwrümli kompressor (ýagny, turbinaly kompressor).Merkezden gaçyryş kompressorynda ýokary tizlikli aýlanýan impeller tarapyndan gaza berlen merkezden gaçyryş güýji we diffuziýa kanalyndaky gaza diffuziýa täsiri gaz basyşyny ýokarlandyrýar.

Güýçlendirijileriň umumy materiallary: çoýun, bürünç, poslamaýan polat, marganes bürünç, Monel garyndysy, alýumin garyndysy, titanium garyndysy we metal däl materiallar.

Ok gysyjy gysyjy pyçak

Eksenel akym kompressory uly göwrümli howa kompressorydyr.Iň ýokary kuwwat kWt-a ýetip biler we işleýiş mukdary 20000m3 / min.onuň gysyjy energiýa netijeliligi takmynan 90% -e ýetip biler, bu sentrifuga garanyňda has köp energiýa tygşytlaýar.Üç bölekden durýar, biri rotor pyçak (hereketlendiriji pyçak) diýlip atlandyrylýan esasy korpus hökmünde aýlanýan mil bilen aýlanýan bölek, beýlekisi korpus bilen stator (stator) we oturdylan stasionar bölekler; korpus esasy beden, üçünjisi bolsa gabyk, möhürlenen korpus, rulman gutusy, kadalaşdyryjy mehanizm, birikdirme, esas we gözegçilik goragy.Ok akymynyň gysyjylary hem turbinaly görnüşe ýa-da tizlik görnüşli kompressorlara degişlidir.

Ok gysyjy gysyjy pyçak3
Ok ekspressor pyçagy2
Ok gysyjy gysyjy pyçak

“Wuxi Aierfu blade Co., Ltd.” degirmen impeller pyçaklaryny professional öndüriji.Esasy önümlerine şular girýär: awtoulag super güýçlendiriji impeller, generator sowadyjy turbinaly pyçaklar, kompressor impeller pyçaklary, merkezden gaçyryş fanaty pyçaklary, hereketlendiriji turbinaly pyçaklar we ş.m. enjamlar gaýtadan işlenip bilner, alýumin garyndysy, titanium garyndysy, poslamaýan polat we beýleki metallar.

Kompaniýada 3 sany öwrüm we degirmen birleşmesi bäş ok işleýiş merkezi, 4 sany import bäş ok birleşdiriji merkez, 4 sany doly awtomatiki CNC torna, 3 sany alty sany üç koordinat detektor, GOM skaneri we birnäçe kömekçi synag enjamy bar.Kompaniýanyň güýçli tehniki topary bar we impeller ters in engineeringenerçilik, modellemek, programmirlemek we post-gaýtadan işlemek boýunça baý tejribesi bar.

Kompaniýada ýokary hilli gözegçilik topary we ajaýyp synag tehnologiýasy, ösen önümçilik we synag enjamlary we baý tejribeli tehniki topary bar.Kompaniýa gowy abraý gazandyrýar we içerde we daşary ýurtlarda belli öndürijiler bilen uzak möhletleýin gowy hyzmatdaşlyga eýe.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň