Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Turbinaly stasionar pyçak diafragma

Gysga düşündiriş:

Bug turbinaly diafragmanyň maksady: stasionar pyçaklary düzeltmek we bug turbinasynyň ähli derejelerinde bölek diwarlaryny düzmek üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Diafragma önümçilik prosesinde esasy mesele stasionar pyçak bilen diafragma korpusy bilen daşky halkanyň arasyndaky baglanyşykdyr.Tehniki talaplaryň hemmesi bu meselä öňe sürülýär.Stasionar pyçak bilen diafragma korpusy bilen daşarky halkanyň arasyndaky baglanyşyk ýeterlik güýje eýe bolmaly, diafragma bug geçelgesiniň kesiş görnüşi we meýdany dogry bolmaly, meýdança tegelegi diafragma merkezi, giriş we çykyş gyralary bilen konsentrik bolmalydyr. stasionar pyçak şol bir tekizlikde bolmaly we gaýtadan işlenen diafragma ýeterlik tekizlige eýe bolmaly, Howanyň berkligini üpjün etmek üçin.Diafragmanyň daşky halkasynyň bug rozetkasynyň tekizligi, silindr bilen berk baglanyşygy üpjün etmek üçin stasionar pyçagyň bug rozetkasynyň tekizligine paraleldir.

tp22
tp20

Bug turbinaly diafragmanyň maksady: stasionar pyçaklary düzeltmek we bug turbinasynyň ähli derejelerinde bölek diwarlaryny düzmek üçin ulanylýar.Esasan diafragma bedeninden, stasionar pyçaklardan we diafragmanyň daşky gyrasyndan durýar.Bug turbinaly diafragma esasan silindriň içki diwaryndaky diafragma çukuryna ýa-da diafragma ýeňi arkaly silindrde oturdylýar.Aşakda görkezilişi ýaly:

Kompaniýamyzyň bölüm ussahanasynda 20-den gowrak tehniki gaýtadan işleýän işgär bar.Bu işçiler on ýyldan gowrak wagt bäri hünär böleklerini öndürmek we gaýtadan işlemek bilen meşgullanýarlar we hünär synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr: hilini üpjün etmek üçin göni okamak spektrometrleri, ultrases ses kemçilik detektorlary, ýörite içerki we daşarky diametrli mikrometrler we ş.m. we bölüjiniň önümçilik kuwwaty we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin kompaniýanyň dürli dik torna, awtomatiki gazdan goraýan kebşirleýiş enjamy we 1,6m, 2,5 m we 4m ýaly uly sanly gözegçilik enjamlary bar.

tp21
tp17
tp18
tp19
tp16
tp23

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň